Positiv ledelse i usikre tider

 

 

Jeg er nesten besatt av å finne ut av hva som er det mest smarte, effektive lederskapet NÅ i usikre tider - hva som skaper vekst og gir de beste resultatene - både når det stormer og etter stormen har lagt seg.

Det viser seg at særlig én ting skiller vinnerne fra de som sliter spesielt i usikre tider. 

Dette er noe mange ledere enten ikke har forstått viktigheten av eller ikke vet hvordan de skal få til. 

Men, etter å ha jobbet som leder- og teamtrener i 15 år i inn- og utland, og som forfatter av ‘Fremtidsrettet ledelse’, vet jeg at alle kan ta noen grep for å få det til - og nesten bruke det som et hemmelig våpen.

 

Fersk forskning viser at hele 90 % av virksomheter leverer dårligere resultater i usikre tider og majoriteten, 70 %, sliter selv etter fem år.* 90 %! Men 10 % gjør det motsatte - de vokser i usikre tider og etterpå. Hva gjør...

Les mer...

CASE - Få mer tid til innovasjon og omstilling

Utdrag fra boken 'Fremtidsrettet ledelse' (Hegnar Media) - skrevet før pandemien

Mer tid til innovasjon - inspirerende case fra Kongsberg Norspace

Tenk om dere kunne ha mer tid til innovasjon. At dere tok bedre beslutninger. At kolleger ble mer engasjerte. Hadde ikke det vært topp? Tid og overskudd til å håndtere disruptive tider og proaktivt forebygge utfordringer. 

Mange ledere er opptatte med brannslukking og operasjonelle aktiviteter - og frustrerte over at de ikke har særlig tid til innovasjon. Om du kjenner deg igjen i dette så har jeg gode nyheter.

Ofte, finnes det mye bortgjemt og blokkert tid (og energi) som kan frigjøres. Det kan du få til rimelig enkelt.

Her er et inspirerende case fra Kongsberg Norspace :

CASE – "Hvordan får vi mer nyttige og motiverende statusmøter?"

BAKGRUNN: Christian Omholt, COO på Kongsberg Norspace, var deltaker i vårt kurs i...

Les mer...

Online lederopplæring - funker det like bra?

Online lederopplæring - funker det like bra?

I denne uvante situasjonen, når tilpasnings- og endringsevne er helt avgjørende, tenker du kanskje på hvordan man kan styrke og lære seg sånne ferdigheter på individ og team-nivå? Og, funker online opplæring like bra? Her er mine erfaringer som kursleder siden +10 år:

"Lederkurs virker ikke. Ønsket adferdsendring uteblir", sa en HR-direktør utfordrende for tre uker siden. Jeg smilte og nikket. Har hun rett? I følge forskning ja. Men, til nå har de fleste holdt fast på tradisjonelle dagskurs - selv om ROI er elendig.[1]

Dagskurs kan være inspirerende og faglig bra - men, hva skjer dagen(e) etterpå? Blir læringen brukt i hverdagen for å forbedre gjennomføring og resultater? Alt for ofte ikke. Fordi? Ledere blir oppslukt av operative oppgaver og brannslukking.

  • Læringen...
Les mer...

7 punkter for å lage en kommunikasjonsplan og styrke gjennomføring av endringer

Endringssteg 3 (inngår lederutviklingsprogrammet ‘Få folk med’/Slow Change).

Hvordan styrke gjennomslagskraft og lage en kommunikasjonsplan? 

Hvorfor er det viktig å lage en god kommunikasjonsplan før du lanserer endringen?

En vanlig fallgruve er å tro at det er enkelt for andre å se verdien og formålet av endringen. Du har sannsynligvis forberedt deg over lenger tid og forstår det andre ikke vet noe om ennå. Behovet for kommunikasjon blir ofte undervurdert. Derfor får du nå noen utprøvde, forskningsbaserte tips på hvordan du lager en god kommunikasjonsplan som støtter gjennomføringen av endringen sammen med endringsteamet og styrker gjennomslagskraft.

Denne leksjonen er en av lengste i programmet, men gir deg utrolig gode verktøy og metoder som virker. Les gjerne gjennom flere ganger, ta notater, og bruk det du lærer på din endring. Jeg lover at det...

Les mer...

Hvordan skille oss fra roboter? Tanker om 2.0 lederutvikling..

Skrevet av Efwa Hagström, 10. desember 2017

Nyskapende. Samhandlende. Smart tenkende. Er det ferdigheter ledere trenger for å skille oss fra roboter og skape verdier? Du svarte 'ja'? Hva med løsningsorientert og god på å lede endringer? Ja igjen?

Da er du enig med World Economic Forum. Og 'soft skills' anses viktigere enn teknologiske ferdigheter for å gjennomføre digitale transformasjoner (Deloitte, 2016). 

Så, hvor effektivt trenes ledere i slike 'soft skills', eller i lederferdigheter generelt?

I følge studier globalt er svaret nedslående. Hvorfor?
Tradisjonell ledertrening (kurs) har generelt lav ROI - siden årtiender! I tillegg er 'soft skills' mer krevende å trene enn 'hard skills' (faglig kompetanse). Og kanskje det til nå ikke har vært så trendy og har blitt nedprioritert?

Det virker allikevel smart å brette opp ermene og trene opp 'soft skillsa'. Men, vent...

Les mer...

Forskning om topp 6 globale lederutfordringer, 'soft skills', og endringsevne (3 min video)

 

Hvor viktig er 'soft skills' for å lykkes med digital transformation? Hvilke er de vanligste 6 lederutfordringene (globalt)? Og hvor gode er vi på endringer?

Ønsker å dele litt forskning fra et seminar med 4 av Vestfolds dyktigste ledergrupper. Video opptaket er langt i fra bra, og selv var jeg slett ikke i beste form den dagen, men.. 

det kan gi deg viktig faglig påfyll og en vennlig dytt om å ta egne grep - eller for andre, å investere i soft skills. Det lønner seg og kan gi konkurransefortrinn.

Fortell meg gjerne om du vil ha mer faglig påfyll og refleksjoner - takk!

Beste hilsen, Efwa


PS. Hvis du vil lære soft skills / endringsledelse kan det være du vil bli med på et nytt, moderne lederutviklingsprogram som heter 'Få folk med'. Les mer her.

Les mer...

Vær blant de 30% som lykkes med endringer!

 

Trigger DU endringsmotstand uten å være klar over det? Inspirerer du andre til å bli med i prosjektet?

Her får du en meget effektiv endringsmetode som hjelper deg.

'FRA – ER – SKAL'-metoden hjelper deg løfte andre raskt til din forståelse. Du finner raskt gode argumenter og andre forstår lettere hvorfor endringen er viktig og meningsfull:

  1. FRA: Fortell hvor dere kommer FRA (oppsummere viktige milepæler, hvordan konteksten var tidligere, hva dere er stolte av, minn om identitet, verdier, skryt av utfordringer dere har overvunnet og kommet dere gjennom sammen..)

  2. ER: Fortell hvor dere ER nå (hvordan er konteksten nå, beskriv nåværende utfordringer og konsekvensene du ser dersom dere ikke gjør noe, belys hvilke muligheter dere har..)

  3. SKAL: Fortell hvor dere SKAL i store trekk og hvordan det blir når dere er ferdige:
    hva blir bedre (lettere,...
Les mer...

3D moderne ledelse gir rask endrings- og innovasjonsevne

Endrings- og innovasjonsevne er alfa og omega for å lykkes mente toppledelsen i én av Norges største high-tech virksomheter (Hagström, 2016). 

På spørsmålet hva de gjorde for å styrke organisasjonens endrings- og innovasjonsevne ble det derimot rimelig stille, nesten flaut, og de fleste begynte å prate om budsjettprosessen de var dyktige på.

Allikevel er dette én av Norges mest innovative virksomheter. Suksessen var bygget på forbedringsinnovasjon i siloer, som fungerer ypperlig i stabile markeder.

Utfordringen er at markedet - med inntog av digitalisering og eksponensiell teknologi, nå er dynamisk, disruptiv, og ustabil.

For å lykkes trengs tilsvarende ledelse og organisasjon. Vi beveger oss raskt fra en-dimensjonal hierarkisk (linje), top-down, in-out til 3D, dynamisk, down-up, out-in ledelse og organisasjon.

 

Matrise-organisasjonen er en to-dimensjonal mellomting, som uten rett...

Les mer...
Close

Book et uforpliktende møte med Efwa for å drøfte deres situasjon