Online lederopplæring - funker det like bra?

Online lederopplæring - funker det like bra?

I denne uvante situasjonen, når tilpasnings- og endringsevne er helt avgjørende, tenker du kanskje på hvordan man kan styrke og lære seg sånne ferdigheter på individ og team-nivå? Og, funker online opplæring like bra? Her er mine erfaringer som kursleder siden +10 år:

"Lederkurs virker ikke. Ønsket adferdsendring uteblir", sa en HR-direktør utfordrende for tre uker siden. Jeg smilte og nikket. Har hun rett? I følge forskning ja. Men, til nå har de fleste holdt fast på tradisjonelle dagskurs - selv om ROI er elendig.[1]

Dagskurs kan være inspirerende og faglig bra - men, hva skjer dagen(e) etterpå? Blir læringen brukt i hverdagen for å forbedre gjennomføring og resultater? Alt for ofte ikke. Fordi? Ledere blir oppslukt av operative oppgaver og brannslukking.

  • Læringen...
Les mer...

Hvordan skille oss fra roboter? Tanker om 2.0 lederutvikling..

Skrevet av Efwa Hagström, 10. desember 2017

Nyskapende. Samhandlende. Smart tenkende. Er det ferdigheter ledere trenger for å skille oss fra roboter og skape verdier? Du svarte 'ja'? Hva med løsningsorientert og god på å lede endringer? Ja igjen?

Da er du enig med World Economic Forum. Og 'soft skills' anses viktigere enn teknologiske ferdigheter for å gjennomføre digitale transformasjoner (Deloitte, 2016). 

Så, hvor effektivt trenes ledere i slike 'soft skills', eller i lederferdigheter generelt?

I følge studier globalt er svaret nedslående. Hvorfor?
Tradisjonell ledertrening (kurs) har generelt lav ROI - siden årtiender! I tillegg er 'soft skills' mer krevende å trene enn 'hard skills' (faglig kompetanse). Og kanskje det til nå ikke har vært så trendy og har blitt nedprioritert?

Det virker allikevel smart å brette opp ermene og trene opp 'soft skillsa'. Men, vent...

Les mer...
Close

Book et uforpliktende møte med Efwa for å drøfte deres situasjon