Online lederopplæring - funker det like bra?

Online lederopplæring - funker det like bra?

I denne uvante situasjonen, når tilpasnings- og endringsevne er helt avgjørende, tenker du kanskje på hvordan man kan styrke og lære seg sånne ferdigheter på individ og team-nivå? Og, funker online opplæring like bra? Her er mine erfaringer som kursleder siden +10 år:

"Lederkurs virker ikke. Ønsket adferdsendring uteblir", sa en HR-direktør utfordrende for tre uker siden. Jeg smilte og nikket. Har hun rett? I følge forskning ja. Men, til nå har de fleste holdt fast på tradisjonelle dagskurs - selv om ROI er elendig.[1]

Dagskurs kan være inspirerende og faglig bra - men, hva skjer dagen(e) etterpå? Blir læringen brukt i hverdagen for å forbedre gjennomføring og resultater? Alt for ofte ikke. Fordi? Ledere blir oppslukt av operative oppgaver og brannslukking.

 • Læringen forsvinner i Ebbinghaus glemselskurve: uten repetisjon blir ca 70% glemt innen 24 timer, ca 90% innen en uke.
 • De fleste virksomheter tar seg ikke råd til ledercoaching for å implementere, selv om vi vet at den beste læringen skjer på arbeidsplassen.[2] 
 • Ønsket adferdsendring uteblir.

En av de få gode nyhetene med Covid-19 er at vi pushes til å prøve nye måter å jobbe og lære på, som kan være bedre. Er online opplæring bedre?

Vi må slutte å sløse tid, penger, og ressurser
Lederkursindustrien er stor. Bare i USA spanderes 112 milliarder dollar hvert år på lederutvikling[3]. Men, på trass av at antall lederkurs er doblet siste 15 årene, daler tilliten til ledere [4], og lederkursene (innhold og konsept) går på auto-pilot.

Alt for mange lederkurs mislykkes med å svare på spørsmålene:
1. Hva er det vi vil oppnå?’ og 2. Hvordan vil dette hjelpe oss å lykkes
?

Jeg ble lei i 2017. Langt før Corona. Etter ca femten år som ledertrener på kryss av industrier, ble jeg lei av å se at det de lærte på dagskurs ikke ble brukt - og glemt. Lei av at lederne ikke fikk hjelpen de trengte til å utvikle ønsket adferd etterpå.

Jeg stilte meg følgende spørsmål:

 1. Hvilke ferdigheter trenger ledere i dag og fremover for å lykkes?
  Digitalisering øker behovet for raske endringer og jobbing i prosjekter. Så vi trenger ledere som: 
  - fostrer samhandling på tvers
  - er løsningsorienterte i hverdagsutfordringer
  - får folk med seg i endringer og prosjekter
 2. Hvordan gjøre lederkurs mer tids- og kostnadseffektive? Mål:
  - Unngå at lederne tas ut av sin jobb i mange timer for å lære nytt.
  - Eliminere treneren (meg selv) mest mulig.
  - Sikre gjennomføring og masse 'learning-by-doing' i hverdagen.

Det ble en spennende reise! Etter mange måneders jobbing utviklet jeg et online konsept på en LMS plattform - som var intuitiv og lett å bruke både på PC og mobil.

Jeg spurte jeg mine nærmeste kunder: 
‘Vil dere være med på et pilotprosjekt og ‘Få folk med i endringer!’ ?
Hva er det? spurte de. Jo:

 • Kurset går over 6 uker og lederne implementerer alt de lærer i hverdagen.
 • Lederne blir på jobb og studerer de korte videoleksjonene når de selv ønsker.
 • De får raske tilbakemeldinger på øvelsene på epost.
 • Coaching hver uke sikrer implementering og individuell utvikling.

Fem modige bedrifter; Elopak, Jotron, Norgips, Pharmaq, og Noah sendte hver noen ledere til piloten. Alle ledere valgte en endringscase å øve seg på.

Det gikk over alle forventninger! Med gode tilbakemeldinger er barnesykdommene borte og programmet enda bedre. Margrete Eiken, Quality manager på NOAH oppsummerer det veldig bra:

 «Kurskonseptet er utrolig smart. Læring, øving og veiledning hånd-i-hånd».

Eller:

"Dette har vært et fantastisk lærerikt kurs som er lett å passe inn i en ellers travel hverdag. Sitter igjen med mye ny kunnskap jeg fikk brukt rett inn i min hverdag. Kan anbefale ledere på alle nivåer å ta dette kurset" 
- Frode Andersen, Manager Rack & Config. JOTRON

"Det har gjort lederne godt å være med i ‘Få folk med!’ De ser i større grad verdien av å involvere og få innspill fra andre. De viser større tydelighet og trygghet. De har fått konkrete verktøy som gjør at de raskt kan tenke alternative fremgangsmåter. Opplegget er bra; det er praktisk orientert og tilpasset den hverdagen man står i" 
- Hans Å. Skumlien, HR-sjef NOAH

Nå i 2020 er jeg overbevist om at dette er den mest effektive og motiverende måten å trene ledere på. Dagskurs har sin sjarm og nytte, men dette er den nye veien å gå. Og etter Covid-19, kanskje den eneste veien på en lang stund. 

Felles for alle deltakere er at de blir mer trygge, fokuserte, og motiverte. Ønsket adferdsendring er resultatet. Så de gode nyhetene er at online opplæring kan fungere like bra eller bedre, og at det finnes bra, vel utprøvde løsninger. 

Hva hun sa, den erfarne HR-direktøren om dette konseptet?
‘Dette vil jeg prøve’. Denne gangen smilte vi begge to. 
Vil du prøve? Les mer her.

PS. Dette er sannsynligvis den mest effektive måten å fostre en endringsdyktig, lærende, og effektiv organisasjon. Les gjerne mer i boken 'Working smart in the AI era' (Fremtidsrettet ledelse, Hegnar Media, mai 2020).

____________________________

[1] Kaiser and Curphy (2014), Consulting Psychology Journal: Practice and Research, and Avolio (2009) The Leadership Quarterly

[2] Filstad (2007), Handelshøyskolen BI

[3] Guardian et al (2014), McKinsey Quarterly

[4] Kaiser and Curphy (2014)

Close

Book et uforpliktende møte med Efwa for å drøfte deres situasjon