Sluker matrisefallgruvene din energi unødvendig?


Har du kjent på frustrasjonen når du ikke får gjennomslag? Når folk blir ikke med deg og du ikke har autoritet å drive det igjennom? 

Eller på irritasjonen når makt- og interessekonflikter gjør at prosjekter og gode ideer stopper opp? Kanskje du er i en gråsone hvor ingen tar ansvar, eller det oppstår usikkerhet og misforståelser, eller mye dobbeltarbeid? Du er ikke alene - det er vanlig i matriseorganisasjoner.

For å skape større fleksibilitet, øke nærhet til kundene, øke innovasjon og samhandling, og evne å ta raskere beslutninger går mange virksomheter over fra 1-dimensjonelle linjer til å jobbe i en 2-dimensjonell matriseorganisasjon. Alt flere går helt over til 3-dimensjonelle strukturer med selvledende team. Trenden er å jobbe mer i nettverk med team og prosjekter for å skape resultater raskere.Det høres jo så riktig ut og...

Les mer...
Close

Book et uforpliktende møte med Efwa for å drøfte deres situasjon