CASE - Få mer tid til innovasjon og omstilling

Utdrag fra boken 'Fremtidsrettet ledelse' (Hegnar Media) - skrevet før pandemien

Mer tid til innovasjon - inspirerende case fra Kongsberg Norspace

Tenk om dere kunne ha mer tid til innovasjon. At dere tok bedre beslutninger. At kolleger ble mer engasjerte. Hadde ikke det vært topp? Tid og overskudd til å håndtere disruptive tider og proaktivt forebygge utfordringer. 

Mange ledere er opptatte med brannslukking og operasjonelle aktiviteter - og frustrerte over at de ikke har særlig tid til innovasjon. Om du kjenner deg igjen i dette så har jeg gode nyheter.

Ofte, finnes det mye bortgjemt og blokkert tid (og energi) som kan frigjøres. Det kan du få til rimelig enkelt.

Her er et inspirerende case fra Kongsberg Norspace :

CASE – "Hvordan får vi mer nyttige og motiverende statusmøter?"

BAKGRUNN: Christian Omholt, COO på Kongsberg Norspace, var deltaker i vårt kurs i endringsledelse Få folk med. Han lærte seg der prinsippet 'slow down to speed up' - som betyr at du saktner farten og investerer tid i starten for å bygge et fundament, og deretter gjennomfører endringen systematisk.

Dette akselererer progresjonen fordi folk er med og motstand reduseres. Christian brukte en aktuell utfordring de hadde for å øve på det han lærte og gjennomføre endringen.

UTFORDRINGEN: Christian fortalte meg at “Våre prosjektstatusmøter er ikke lenger effektive, men omvendt så tar de mye tid og er forvirrende". I tillegg trengte de å frigjøre tid for å levere i tide og styrke konkurransevnen. Hvordan kunne de endre dette

HVA BLE GJORT?: 

  1. Vi diskuterte nøye hvordan målsettingen skulle formuleres og ble enig om “Hvordan gjør vi våre statusmøter mer nyttige og motiverende?
  2. Så ble han steg for steg lært opp i Slow Change management (er nøye beskrevet i boken 'Fremtidsrettet ledelse'.

RESULTATENE: 

«Jeg har lært at det er spesielt nyttig å saktne farten å få en god start. Når fundamentet var lagt, blomstret mine kolleger og sluttresultatet ble strålende. Vi har spart 50-70 arbeidstimer for organisasjonen pr. måned. I tillegg profiterer vi fra tydeligere informasjonsflyt og bedre beslutninger. Verdien av det kan være vanskelige å anslå - men tallene kan være meget høye” – Christian Omholt, COO, Kongsberg Norspace 

Hvis du ønsker mer tid for innovasjon og omstilling, hvorfor ikke sette i gang ett-to-tre endringsprosjekter og frigjøre tid og energi?

Plukk lavt hengende frukt
Dere trenger ikke å gjennomføre store, omfattende endringsprosjekt. Begynn med noe så enkelt som å gjøre prosjektstatusmøtene mer nyttige og motiverende. Eller noe annet du ser tar energi heller enn gir dere. Plukk lavt hengende frukt.

Husk å innovere
Invester gjenvunnet tid i innovasjon og eksperimentering. Det er fort gjort å ha fokus på produktivitet, produktivitet, og produktivitet. Men når vi fokuserer for mye, for lenge, mister vi evnen til å leke, ha det moro, og eksperimentere. Derfor er det smart å frigjøre tid som blir dedikert til eksperimentering og læring parallelt med å være effektiv. At det finnes tid og rom til det. At innovasjon og læring også blir etterspurt fra ledelsen. Ikke bare produktivitet.

Kluet for å lykkes
Kluet for å lykkes med endringsprosjekter á la Christian handler om å gjennomføre endringer profesjonelt. Det betyr endringsledelse som i stedet for å gjennomføre fra A --> B i rett linje (i virkeligheten er den jo ofte nokså kronglete) - saktner farten på strategiske punkter og etter hvert akselererer. Slow down to speed up. Endrings 'soft skills' hjelper enormt. Det lønner seg å lære seg moderne endringsledelse som mobiliserer folk og får de med.

Hvis jeg kan være til hjelp er det bare å ta kontakt på [email protected] eller å ringe 47 25 22 64.

Beste hilsen,
Efwa

Close

Book et uforpliktende møte med Efwa for å drøfte deres situasjon