Positiv ledelse i usikre tider

 

 

Jeg er nesten besatt av å finne ut av hva som er det mest smarte, effektive lederskapet NÅ i usikre tider - hva som skaper vekst og gir de beste resultatene - både når det stormer og etter stormen har lagt seg.

Det viser seg at særlig én ting skiller vinnerne fra de som sliter spesielt i usikre tider. 

Dette er noe mange ledere enten ikke har forstått viktigheten av eller ikke vet hvordan de skal få til. 

Men, etter å ha jobbet som leder- og teamtrener i 15 år i inn- og utland, og som forfatter av ‘Fremtidsrettet ledelse’, vet jeg at alle kan ta noen grep for å få det til - og nesten bruke det som et hemmelig våpen.

 

Fersk forskning viser at hele 90 % av virksomheter leverer dårligere resultater i usikre tider og majoriteten, 70 %, sliter selv etter fem år.* 90 %! Men 10 % gjør det motsatte - de vokser i usikre tider og etterpå. Hva gjør...

Les mer...

Sluker matrisefallgruvene din energi unødvendig?


Har du kjent på frustrasjonen når du ikke får gjennomslag? Når folk blir ikke med deg og du ikke har autoritet å drive det igjennom? 

Eller på irritasjonen når makt- og interessekonflikter gjør at prosjekter og gode ideer stopper opp? Kanskje du er i en gråsone hvor ingen tar ansvar, eller det oppstår usikkerhet og misforståelser, eller mye dobbeltarbeid? Du er ikke alene - det er vanlig i matriseorganisasjoner.

For å skape større fleksibilitet, øke nærhet til kundene, øke innovasjon og samhandling, og evne å ta raskere beslutninger går mange virksomheter over fra 1-dimensjonelle linjer til å jobbe i en 2-dimensjonell matriseorganisasjon. Alt flere går helt over til 3-dimensjonelle strukturer med selvledende team. Trenden er å jobbe mer i nettverk med team og prosjekter for å skape resultater raskere.Det høres jo så riktig ut og...

Les mer...

Ignorerer du din sterkeste drivkraft for å lykkes i 2019?

Som leder havner du daglig i krevende situasjoner. Ofte er mange følelser i sving.

Å mestre din og andres emosjonelle energi er viktig fordi det kan ellers koste mye tid, fokus, og energi som istedet kan bli brukt for å lykkes. Her får du praktiske tips på hva du kan gjøre.


Følelser driver oss og kan være gull verdt
Følelser er menneskets primære drivkraft for å være innovativ, drive endringer, og gjennomføre strategiske mål. Frustrasjon, ja til og med latskap, kan være en fantastisk kilde til å bli kreativ og finne bra løsninger. Oppvaskmaskinen er sannsynligvis et sånt eksempel. Så når en kunde eller en medarbeider er irritert eller frustrert kan det være en fantastisk mulighet. Ignorere ikke vanskelige følelser bare for at det er slitsomt. De kan være gull verdt. 

Følelser kan også være en kilde til 'spilt...

Les mer...

5 ting de mest lønnsomme og endringsdyktige gjør

Forkortet versjon av artikkel publisert i Dagens Perspektiv 14.11.2016 av Efwa Hagström

Hva har 3M, Danaher, Google, OXY, og Ford Motor til felles (i tillegg til markedsverdi over $20 milliarder fra 2006 til 2011)?

De topper listen på verdens mest endringsdyktige og bærekraftige virksomheter*. Hva gjør de for å få det til?

De motstår rigiditetsfristelsen og tilpasser (ikke nedbemanner) kontinuerlig sin virksomhetsmodell til eksterne endringer. Endringskapasiteten baseres på evne å:

 1. Raskt reagere på ekstern endring
 2. Fasilitere raske eksperimenteringsprosesser
 3. Tilby
  - fleksibelt arbeidsmiljø
  - passende lederstil
  - silo-erstattende strukturer
 4. Bygge ekosystem forretningsmodeller
 5. Inlemme holistisk, langsiktig miljø/klima-tenk
  (Reeves et al, 2012)

 • De har gått vekk fra industritidens kost/produktivitets-orientering
 • Organisasjonen støtter kundefokusert intraprenørskap

Steg 1. Hva kan DU...

Les mer...

3D moderne ledelse gir rask endrings- og innovasjonsevne

Endrings- og innovasjonsevne er alfa og omega for å lykkes mente toppledelsen i én av Norges største high-tech virksomheter (Hagström, 2016). 

På spørsmålet hva de gjorde for å styrke organisasjonens endrings- og innovasjonsevne ble det derimot rimelig stille, nesten flaut, og de fleste begynte å prate om budsjettprosessen de var dyktige på.

Allikevel er dette én av Norges mest innovative virksomheter. Suksessen var bygget på forbedringsinnovasjon i siloer, som fungerer ypperlig i stabile markeder.

Utfordringen er at markedet - med inntog av digitalisering og eksponensiell teknologi, nå er dynamisk, disruptiv, og ustabil.

For å lykkes trengs tilsvarende ledelse og organisasjon. Vi beveger oss raskt fra en-dimensjonal hierarkisk (linje), top-down, in-out til 3D, dynamisk, down-up, out-in ledelse og organisasjon.

 

Matrise-organisasjonen er en to-dimensjonal mellomting, som uten rett...

Les mer...
Close

Book et uforpliktende møte med Efwa for å drøfte deres situasjon