3D moderne ledelse gir rask endrings- og innovasjonsevne

Endrings- og innovasjonsevne er alfa og omega for å lykkes mente toppledelsen i én av Norges største high-tech virksomheter (Hagström, 2016). 

På spørsmålet hva de gjorde for å styrke organisasjonens endrings- og innovasjonsevne ble det derimot rimelig stille, nesten flaut, og de fleste begynte å prate om budsjettprosessen de var dyktige på.

Allikevel er dette én av Norges mest innovative virksomheter. Suksessen var bygget på forbedringsinnovasjon i siloer, som fungerer ypperlig i stabile markeder.

Utfordringen er at markedet - med inntog av digitalisering og eksponensiell teknologi, nå er dynamisk, disruptiv, og ustabil.

For å lykkes trengs tilsvarende ledelse og organisasjon. Vi beveger oss raskt fra en-dimensjonal hierarkisk (linje), top-down, in-out til 3D, dynamisk, down-up, out-in ledelse og organisasjon.

 

Matrise-organisasjonen er en to-dimensjonal mellomting, som uten rett...

Les mer...

Trumps nei – ­katalysatoren verden trengte?

 Artikkel publisert i Ukeavisen Ledelse 13. juni, 2017 av Efwa Hagstrøm.

Motreaksjonen etter Trumps «Paris-nei» kan være akkurat det verden trengte. Nå kan viljen til å handle faktisk bli sterkere.

Nå er nemlig Parisavtalen i mye større grad koblet opp mot den største drivkraften vi mennesker har. Hjerneforskning hjelper oss forstå hvorfor.

Trumps «Paris-nei» rister litt i oss og får oss til å våkne. Et mangfold av verdens topp næringslivs- og politiske ledere, for eksempel Musk, Macron, og Schwarzenegger, står nå tydelig frem og peker på at fremtiden blir skapt gjennom grønn verdiskaping.

Trusselbildet skaper en emosjonelt ladet kampvilje som potensielt har enorm verdi.

Når vi kjenner oss truet og usikre blir Maslows første nivå i behovspyramiden ikke oppfylt. Vårt system dirigerer raskt fokus og energi til den eldre delen av...

Les mer...
1 2 3
Close

Book et uforpliktende møte med Efwa for å drøfte deres situasjon